อัพเดตข่าวสารรายการสะสมไมล์

รายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่อยู่เสมอ โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าที่ thaiairways.com/rop เพียงท่านแวะเข้าไปดูแบนเนอร์ต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์เป็นประจำ ท่านจะได้พบการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในโปรแกรม รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ท่านได้สิทธิประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส

สมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรหัสชั้นโดยสารที่สามารถใช้สิทธิ์อภินันทนาการอัพเกรดสำหรับท่านสมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทอง ตามรายละเอียดดังนี้

  • รหัสชั้นโดยสาร T, K, S, G, V, W, L ไม่สามารถนำมาประเมินในการเลื่อนหรือรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรทองตามหลักเกณฑ์การนับจำนวนเที่ยวบินเมื่อเดินทางด้วยสายการบินไทยและไทยสมายล์ อย่างไรก็ตาม รหัสชั้นโดยสารต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ยังสามารถรับไมล์เอกสิทธิ์ตั้งแต่จำนวน 75% - 25% ของระยะทางบินจริง ยกเว้นชั้นโดยสาร L
  • อภินันทนาการอัพเกรดสำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง ไม่สามารถใช้กับบัตรโดยสารชั้นประหยัดในรหัสชั้นโดยสาร T, K, S, G, V, W, L ได้ การประเมินสถานภาพสมาชิกบัตรทองด้วยบันทึกการเดินทางจำนวน 40 เที่ยวบิน เพื่อเลื่อนชั้นหรือรักษาสถานภาพสมาชิกนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อสมาชิกที่เดินทางบ่อยในเส้นทางระดับภูมิภาค ซึ่งขณะนี้การประเมินสถานภาพสมาชิกบัตรทองด้วยวิธีดังกล่าวได้นับรวมการเดินทางกับสายการบินไทยและไทยสมายล์แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมเที่ยวบินในรหัสชั้นโดยสาร T, K, S, G, V, W, L

การเปลี่ยนแปลงในการประเมินสถานภาพสมาชิกบัตรทอง

การประเมินสถานภาพสมาชิกบัตรทองด้วยบันทึกการเดินทางจำนวน 40 เที่ยวบิน เพื่อเลื่อนชั้นหรือรักษาสถานภาพสมาชิกนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อสมาชิกที่เดินทางบ่อยในเส้นทางระดับภูมิภาค ซึ่งขณะนี้การประเมินสถานภาพสมาชิกบัตรทองด้วยวิธีดังกล่าวได้นับรวมการเดินทางกับสายการบินไทยและไทยสมายล์แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมเที่ยวบินในรหัสชั้นโดยสาร T, K, S, G, V, W, L

ค่าธรรมเนียม

การใช้สิทธิ์อภินันทนาการอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับสมาชิกบัตรทองและรางวัล Award 2020 สำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทองจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม* *ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารรางวัล Award 2020 อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละประเทศ

*ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารรางวัล Award 2020 อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของรางวัลบัตรโดยสาร ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเปลี่ยนเที่ยวบินในเส้นทางเดิม

รางวัลบัตรโดยสารการบินไทย และไทยสมายล์:

ชั้นประหยัด (X) และชั้นสมายล์ พลัส (E)

  • 2,500 บาท / 85 เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ (หรือมีค่าเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น)ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ (I) และ ชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิสต์ (O)
  • 2,500 บาท / 85 เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ (หรือมีค่าเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น)ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ (I) และ ชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิสต์ (O)

รางวัลบัตรโดยสารเส้นทางบิน Beyond Bangkok: การบินไทยและสตาร์ อัลไลแอนซ์

  • ทุกชั้นบริการ: 3,750 บาท / 125 เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ (หรือมีค่าเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่