อัพเดตข้อมูลข่าวสาร

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสาร

เพื่อเป็นการประหยัดค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสาร เราขอแนะนำให้ท่านดำเนินการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ thaiairways.com

การสำรองบัตรโดยสารรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบที่ thaiairways.com/rop จะเปิดให้บริการในไม่ช้า ระหว่างนี้ ท่านสามารถดำเนินการออกบัตรโดยสารรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ที่ศูนย์บริการของการบินไทยได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

  • รางวัลบัตรโดยสารเดินทางจากเมืองต่าง ๆ ซึ่งไม่มีระบุในรายการเมืองที่สามารถแลกบัตรโดยสารรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์
  • บัตรโดยสารรางวัลสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์, การเดินทางในเส้นทางที่มีจุดหมายปลายทางหลายเมือง (Multi-City Travel), การเดินทางแบบบินย้อนเส้นทาง (Backtracking), การเดินทางที่มีการหยุดพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน (Stop-over), การเดินทางแบบกลับไปยังเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองต้นทาง (Open Jaw)

การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล ( Award Nominee) ในแต่ละครั้ง หลังจากที่ท่านลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับรางวัลครบ 5 ท่าน แล้ว และขณะนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยน ซึ่งท่านสามารถชำระได้ด้วยไมล์สะสม หรือใช้เครดิตการ์ด

นอกจากนั้น ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือวันเดินทางของบัตรโดยสารรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทย ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ท่านสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com/rop เลือกเมนู ‘เกี่ยวกับ รอยัล ออร์คิด พลัส’ และคลิกไปที่ ‘ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ รอยัล ออร์คิด พลัส’


การเปลี่ยนแปลงพิกัดน้ำหนักในการโหลดสัมภาระ

เมื่อเดินทางไปกับการบินไทยในอัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดราคาลดพิเศษ ด้วยรหัสชั้นโดยสาร V และ W น้ำหนักสัมภาระที่สามารถโหลดที่เคาน์เตอร์เช็กอินได้คือ 20 กก. เมื่อทำการสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ หรือกับศูนย์บริการสำรองที่นั่งของการบินไทย กรุณาสังเกตรหัสชั้นโดยสารของท่านว่าสามารถโหลดน้ำหนักสัมภาระเต็ม 30 กก. สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศหรือไม่