ข้อเสนอพิเศษจากชาเทรียม โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ รับดับเบิลไมล์
อัพเกรดห้องพัก และสิทธิพิเศษอื่นๆ

ตั้งแต่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2563 พบข้อเสนอพิเศษในการรับดับเบิลไมล์ การอัพเกรดห้องพักและสิทธิพิเศษอื่นๆ เมื่อสำรองห้องพักในอัตราที่กำหนดกับโรงแรมในเครือชาเทรียม โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ที่ร่วมรายการต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ www.chatrium.com

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

 • รับดับเบิลไมล์
 • อัพเกรดห้องพักเป็นห้องระดับถัดไปและเข้าพักก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และคืนห้องพักได้ช้ากว่าปกติถึงเวลา 15.00 น.

สำรองห้องพักติดต่อ: reservations.chrb@chatrium.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับการสำรองห้องพักและเข้าพักตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563
 • อภินันทนาการอัพเกรดห้องพักเป็นห้องระดับถัดไป รวมถึงสิทธิ์เข้าพักก่อนเวลาตั้งแต่ 10.00 น. และคืนห้องพักได้ช้ากว่าปกติได้ถึง 15.00 น. ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อสำรองห้องพักแบบรวมอาหารเช้ากับทางโรงแรมโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมเท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำการเช็กอิน

เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม

 • รับดับเบิลไมล์
 • รับอภินันทนาการอัพเกรดห้องพักจาก Deluxe Suites  (65 squm.) เป็น Super Deluxe Suite  (80 sqm.) พร้อมอาหารเช้า

สำรองห้องพักติดต่อ: reservation.es@chatrium.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับการสำรองห้องพักและเข้าพักตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563
 • อภินันทนาการอัพเกรดห้องพักเป็นห้อง Super Deluxe Suite (80 ตร.ม.) ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อสำรองห้องพักแบบรวมอาหารเช้ากับทางโรงแรมโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมเท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำการเช็กอิน

โรงแรมชาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง

 • รับดับเบิลไมล์
 • รับอภินันทนาการอัพเกรดห้องพักเป็น Club Deluxe พร้อมรับ Club Benefits เมื่อเข้าพักติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืนขึ้นไป

สำรองห้องพักติดต่อ: rsvn.chry@chatrium.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับการสำรองห้องพักและเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อสำรองห้องพักแบบรวมอาหารเช้ากับทางโรงแรมโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมเท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำการเช็กอิน

โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

 • รับดับเบิลไมล์
 • คืนห้องพักได้ช้ากว่าปกติถึงเวลา 16.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง

สำรองห้องพักติดต่อ: reservations.crst@chatrium.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับการสำรองห้องพักและเข้าพักตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมแบบรวมอาหารเช้าเท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำการเช็กอิน