ขอแนะนำจุดหมายใหม่...เซนได ประเทศญี่ปุ่น
รับโบนัสไมล์เพิ่มพิเศษ และใช้ไมล์แลกรางวัลบัตรโดยสารได้ประหยัดถึง 50%

การบินไทยเปิดขยายเส้นทางบินล่าสุดสู่ญี่ปุ่น จาก 6 จุดหมายเป็น 7 จุดหมายปลายทาง รวมถึงเมืองเซนได

เริ่มตั้งแต่ 29 ตุลาคมนี้ การบินไทยจัดเที่ยวบินตรง 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ เชื่อมตรงกรุงเทพฯ - เซนได ซึ่งเป็นเมืองชายทะเล โดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของทิวเขาลดหลั่นงดงาม

เพื่อเป็นการฉลองเส้นทางบินใหม่ รอยัล ออร์คิด พลัส ขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้ท่านท่องเที่ยวอย่างแสนเพลินใจ โดยได้รับโบนัสไมล์เพิ่มขึ้นจากการเดินทางเมื่อท่านซื้อบัตรโดยสาร หรือใช้ไมล์น้อยลง 50% เมื่อแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ - เซนได


โบนัสไมล์สำหรับการเดินทางช่วง 29 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562

ชั้นบริการ รหัสชั้นโดยสาร จำนวนโบนัสไมล์ต่อเที่ยวบิน
ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ C / D 2,000 ไมล์
J / Z 1,500 ไมล์
ชั้นประหยัด Y / B 1,200 ไมล์
M / H / Q 1,000 ไมล์

ส่วนลดไมล์ 50% เมื่อแลกรางวัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ ระหว่างเส้นทาง กรุงเทพฯ - เซนได

ชั้นบริการ จำนวนไมล์เมื่อลด 50%
ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 37,500 ต่อหนึ่งท่าน
ชั้นประหยัด 22,500 ต่อหนึ่งท่าน

* สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้จนถึง 30 กันยายน 2562 และเดินทางสิ้นสุดภายใน 30 พฤศจิกายน 2562


ติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของการบินไทยทั่วโลก เพื่อสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร สำหรับในประเทศไทย ติดต่อศูนย์บริการ THAI Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 356 1111

บินตรงกับการบินไทย ระหว่างกรุงเทพฯ และ 7 จุดหมายในญี่ปุ่น: โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซาก้า นาโกย่า ฟูกูโอกะ ซัปโปโร และเซนได


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. รับโบนัสไมล์เมื่อเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ และเซนได ตามรหัสชั้นโดยสารของอัตราค่าโดยสารที่ชำระเงิน โดยเดินทางระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
  2. โบนัสไมล์ไม่สามารถนำมาประเมินเลื่อนสถานภาพสมาชิกได้
  3. ท่านสมาชิกสามารถใช้ส่วนลดการใช้ไมล์แลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยสำหรับตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลได้ โดยติดต่อแผนกสำรองที่นั่งการบินไทยทั่วโลก
  4. การเดินทางจะเป็นไปตามวันเวลาของเที่ยวบินที่ได้ระบุไว้เมื่อออกบัตรโดยสารรางวัลเท่านั้น หลังจากออกบัตรโดยสารรางวัลแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนเส้นทาง อัพเกรด หรือคืนรางวัลได้