การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรับไมล์สะสมและแลกรางวัล

ตามที่ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการรับไมล์สะสมและแลกรางวัลบัตรโดยสารไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะช่วยให้ท่านสมาชิกและลูกค้าผู้มีอุปการคุณ สามารถสะสมไมล์ได้มากขึ้น และรักษาสถานภาพสมาชิก หรือเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกสู่ระดับสูงสุดได้เร็วขึ้น มีทางเลือกต่างๆ มากขึ้นในการใช้ไมล์สะสมแลกรางวัล และการรับบริการทางออนไลน์ในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร

เพียงท่านใช้เวลาสักครู่ในการทบทวนการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการได้รับไมล์สะสมและแลกรางวัล ก็จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ในการรับผลประโยชน์ เอกสิทธิ์เฉพาะและรางวัลต่างๆ มากขึ้น

การรับไมล์สะสม

การรับไมล์สะสมจากการบินไทยนั้น มีการจัดให้สอดคล้องกับราคาบัตรโดยสาร และเชื่อมโยงกับรหัสชั้นโดยสารในการสำรองที่นั่ง โครงสร้างของการสะสมไมล์จะช่วยให้ได้รับไมล์สะสมเพิ่มขึ้นตามรหัสชั้นโดยสารที่ระบุด้านล่างนี้ โดยขึ้นอยู่กับราคาบัตรโดยสาร

ไมล์สะสมจากระยะทางบินจริงบวกกับไมล์ที่ได้จากรหัสชั้นโดยสารจะยังคงเป็นไมล์เอกสิทธิ์ ซึ่งใช้พิจารณาสถานภาพสมาชิก


รหัสชั้นโดยสาร อัตราโบนัสไมล์ที่ได้รับปัจจุบัน อัตราโบนัสไมล์ใหม่
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ชั้นหนึ่ง รอยัล เฟิสต์ คลาส F 150% 250%
A/P 150% 200%
ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ C/D 125% 150%
J/Z 125% 125%
ชั้นประหยัด พรีเมี่ยม U 110% 110%
ชั้นประหยัด Y/B 100% 110%
M/H/Q 100% 100%
T/K/S 75% 75%
G 50% 50%
V/W 25% 25%

*สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัม และบัตรทอง รับไมล์สะสมขั้นต่ำ 500 ไมล์ ในทุกเที่ยวบินของการบินไทยและไทยสมายล์ สำหรับสมาชิกบัตรเงินและบัตรเบสิก จะได้รับไมล์สะสมขั้นต่ำ 200 ไมล์ ในเที่ยวบินที่ระยะทางน้อยกว่า 500 ไมล์


ไมล์สะสมใหม่ตามสถานภาพชั้นสมาชิก

การเลื่อนสถานภาพสมาชิกและรักษาสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม บัตรทอง และบัตรเงินนั้น ท่านสมาชิกจะได้รับความคุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยไมล์สะสมใหม่ตามระดับสถานภาพสมาชิก ซึ่งจะได้รับจากแต่ละเที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทย


สถานภาพบัตรสมาชิก อัตราโบนัสไมล์ที่ได้เพิ่มขึ้น
บัตรแพลทินัม 20%
บัตรทอง 10%
บัตรเงิน 5%

*โบนัสไมล์ตามสถานภาพสมาชิกไม่สามารถนำมาใช้เป็นจำนวนไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาการได้รับหรือต่อสถานภาพสมาชิก

จำนวนโบนัสไมล์ตามสถานภาพสมาชิกที่ท่านสมาชิกจะได้รับขึ้นอยู่กับสถานภาพสมาชิกเมื่อเดินทางแต่ละเที่ยวบินที่สามารถสะสมไมล์ได้ จำนวนไมล์สะสมที่ท่านสมาชิกจะได้รับเพิ่มนี้คำนวณจากระยะทางบินจริง (Actual Miles) และไมล์สะสมตามรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class Code) ตัวอย่างเช่น การเดินทางเที่ยวเดียวระหว่างกรุงเทพฯ ไปยัง กรุงลอนดอน ที่มีระยะทางบินจริง 5,928 ไมล์ ท่านจะได้รับไมล์สะสมดังนี้


สมาชิกบัตรแพลทินัม
(รับโบนัสไมล์เพิ่ม 20%)
จำนวนไมล์สะสมที่ได้รับ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
ตัวอย่างเช่น เดินทางชั้นหนึ่งรอยัล เฟิสต์คลาส (รหัสชั้นโดยสาร F) - 14,820 ไมล์ (คำนวณจากระยะทางบินจริงรวมกับไมล์สะสมที่ได้รับเพิ่มจากรหัสชั้นโดยสาร 250%)
- 2,964 โบนัสไมล์ตามสถานภาพสมาชิก รวมจำนวนไมล์สะสมที่ได้รับทั้งสิ้น 17,784 ไมล์
สมาชิกบัตรทอง
(รับโบนัสไมล์เพิ่ม 10%)
จำนวนไมล์สะสมที่ได้รับ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
ตัวอย่างเช่น เดินทางชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลก์ (รหัสชั้นโดยสาร C) - 8,892 ไมล์ (คำนวณจากระยะทางบินจริงรวมกับไมล์ของชั้นโดยสาร 150%)
- 889 โบนัสไมล์ตามสถานภาพสมาชิก รวมจำนวนไมล์สะสมที่ได้รับทั้งสิ้น 9,781 ไมล์
สมาชิกบัตรเงิน
(รับโบนัสไมล์เพิ่ม 5%)
จำนวนไมล์สะสมที่ได้รับ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
ตัวอย่างเช่น เดินทางชั้นประหยัด (รหัสชั้นโดยสาร Y) - 6,521 ไมล์ (คำนวณจากระยะทางบินจริงรวมกับไมล์ชั้นโดยสาร 110%)
- 326 โบนัสไมล์ตามสถานภาพชั้นสมาชิก รวมจำนวนไมล์สะสมที่ได้รับทั้งสิ้น 6,847 ไมล์

การแลกรางวัล

ตารางรางวัลได้รับการปรับเปลี่ยนให้ง่ายขึ้น และสะดวกในการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ รางวัลบัตรโดยสารและรางวัลอัพเกรดของการบินไทย และ สตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้จัดตามโซนทางภูมิศาสตร์ ตารางรางวัลใหม่และจำนวนไมล์ที่ใช้แลกรางวัล จะมีผลใช้สำหรับการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป


รางวัลบัตรโดยสารการบินไทย

รางวัลบัตรโดยสารการบินไทยประกอบด้วยตารางรางวัล 2 ตาราง


1.รางวัลบัตรโดยสารการบินไทย (เส้นทางบินตรงแบบเที่ยวเดียว)

ตารางรางวัลสำหรับบัตรโดยสารการบินไทยใช้สำหรับการแลกรางวัลเพื่อเดินทางในเส้นทางบินตรง ไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ของการบินไทย ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มเมืองตามโซนทางภูมิศาสตร์ โดยจำนวนไมล์ที่กำหนดในตารางแลกรางวัลจะเป็นไมล์ที่ใช้สำหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว (One way) และเพียงใช้จำนวนไมล์คูณสองจากจำนวนไมล์ที่กำหนดในตาราง เพื่อใช้ในการแลกรางวัลบัตรโดยสารแบบไป-กลับ นอกจากนั้น ท่านยังจะสามารถแลกรางวัลตามจำนวนไมล์ในชั้นโดยสารที่แตกต่างกันได้ (Mix Class) เช่น เดินทางในเที่ยวบินขาไปด้วยชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ และเดินทางด้วยเที่ยวบินขากลับในชั้นประหยัด

รายละเอียดตารางรางวัล คลิกที่นี่


2.รางวัลบัตรโดยสารการบินไทยสำหรับเส้นทางบินออกจาก / ไปยัง ประเทศไทย โดยมีจุดต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ (From / To Thailand Connecting in Bangkok) แบบเที่ยวเดียว

ตารางรางวัลนี้ใช้สำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลเส้นทางบินระหว่างประเทศ ด้วยสายการบินไทยหรือสายการบินไทยสมายล์ ที่เดินทางออกจาก / ไปยัง เมืองในประเทศไทยโดยมีจุดต่อเครื่องบินที่กรุงเทพฯ (ตัวอย่างเช่น การเดินทางในเส้นทางบินระหว่างประเทศออกจากประเทศไทย (ภูเก็ต-กรุงเทพฯ-กรุงลอนดอน) หรือการเดินทางในเส้นทางบินจากต่างประเทศมายังประเทศไทย (กรุงโตเกียว-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่)) ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการหยุดแวะพักที่กรุงเทพฯ รวมถึงต้องเป็นการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางด้วยเที่ยวบินแรกที่มีที่นั่งว่าง (First available flight) ด้วยชั้นโดยสารที่แตกต่างกันได้ โดยอนุญาตให้เดินทางด้วยการใช้จำนวนไมล์แลกรางวัลที่สูงที่สุดในแต่ละเส้นทางบิน (Each direction)

รายละเอียดตารางรางวัล คลิกที่นี่.


รางวัลบัตรโดยสารเส้นทางบิน Beyond Bangkok การบินไทยและสตาร์ อัลไลแอนซ์

ตารางรางวัลนี้ใช้สำหรับการเดินทางที่มีหลายเที่ยวบิน (Multi-Sector) ในเส้นทางบินระหว่างประเทศด้วยสายการบินไทยและไทยสมายล์ รวมถึงการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ด้วยสายการบินในกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ ด้วยสายการบินเดียวหรือมากกว่า หรือการเดินทางด้วยสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ตลอดเส้นทางบิน ตารางรางวัล ประกอบด้วย 12 โซนแบ่งทางภูมิศาสตร์ ตรวจสอบรายละเอียดของจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในแต่ละโซนได้จากลิงก์ Geographic Key

จำนวนไมล์ที่ใช้ในตารางรางวัลนี้สำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว สำหรับการเดินทางแบบไป-กลับเพียงใช้จำนวนไมล์คูณสอง

การเดินทางด้วยชั้นโดยสารที่แตกต่างกัน (Mix Class) สามารถทำได้ อย่างไรก็ตามจำนวนไมล์ที่ใช้จะเป็นไมล์ในชั้นโดยสารที่สูงกว่าในแต่ละเส้นทางบิน (Each Direction)

รายละเอียดตารางรางวัล คลิกที่นี่


รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินไทย

ตารางรางวัลใหม่สำหรับการอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินไทยนี้ มีการจัดกลุ่มเมืองในแนวทางเดียวกันกับตารางรางวัลบัตรโดยสารใหม่ของการบินไทย โดยจำนวนไมล์ที่ใช้สำหรับการแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารเป็นจำนวนไมล์ต่อหนึ่งเที่ยวบิน และขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (booking class code) ตามราคาบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงิน

รายละเอียดตารางรางวัล คลิกที่นี่


รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ตารางรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ครอบคลุมทุกเส้นทางบินในเครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ การแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับการเดินทางแบบเที่ยวบินเดียว โดยจำนวนไมล์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับราคาบัตรโดยสารที่ท่านซื้อตามรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class Code) ที่กำหนด

รายละเอียดตารางรางวัล คลิกที่นี่