SIXT ร่วมเฉลิมฉลองครบ 60 ปี ของการบินไทย มอบไมล์สะสมให้ท่านสูงสุดถึง 1,500 ไมล์

SIXT ร่วมฉลองครบ 60 ปี ของการบินไทย พร้อมมอบไมล์สะสมพิเศษ 600 ไมล์ แก่สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ทุกครั้งที่ใช้บริการของ SIXT อีกทั้งยังมอบไมล์สะสมพิเศษเพิ่มอีก 60 ไมล์ทุกครั้งเมื่อท่านเพิ่มวันเช่าขับ

สนใจข้อเสนอพิเศษนี้ สำรองรถเช่าออนไลน์ คลิกที่นี่

เงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการสำรองรถเช่าทางออนไลน์ผ่านลิงก์ที่กำหนดเท่านั้น
  • ระยะเวลาการเช่ารถอย่างน้อย 5 วัน และสูงสุด 28 วัน
  • โปรโมชั่นนี้ให้ไมล์สสะสมตามรายละเอียดระยะเวลาเช่า และไมล์ที่ได้รับ

   ตามข้างท้ายนี้:

ระยะเวลาที่เช่า / ไมล์ที่ได้รับ:

ระยะเวลาเช่า 1 วัน / รับ 600 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 2 วัน / รับ 660 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 3 วัน / รับ 720 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 4 วัน / รับ 780 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 5 วัน / รับ 840 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 6 วัน / รับ 900 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 7 วัน / รับ 960 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 8 วัน / รับ 1020 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 9 วัน / รับ 1080 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 10 วัน / รับ 1140 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 11 วัน / รับ 1200 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 12 วัน / รับ 1260 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 13 วัน / รับ 1320 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 14 วัน / รับ 1380 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 15 วัน / รับ 1440 ไมล์
ระยะเวลาเช่า 16 - 28 วัน / รับ 1500 ไมล์s

  • ค่าเช่ารถที่มีอัตราแน่นอน อาทิ อัตราเช่าระยะยาว อัตราเช่าสำหรับองค์กร อัตราเช่าสำหรับผู้ค้าส่ง อัตราเช่ารถบรรทุก และการเช่าต่าง ๆ ที่มีใบเรียกชำระเงิน (อินวอยซ์) ต่ำกว่า 25 ยูโร หรือเทียบเท่าในสกุลเงินในประเทศนั้น ๆ จะไม่ได้รับสิทธิ์ร่วมในโปรโมชั่น
  • โปรโมชั่นสะสมไมล์อื่น ๆ ไม่สามารถนำมารวมกันได้
  • การสะสมไมล์ย้อนหลังทำได้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันรับรถ
  • ในการรับไมล์สะสม ต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อทำการสำรองรถเช่าทางออนไลน์ และแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อมารับรถเช่าที่ศูนย์บริการ SIXT
  • ข้อเสนอพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่ว่างและเงื่อนไขตามกำหนดการเช่ารถของ SIXT
  • ข้อเสนอพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

“เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์บริการเช่ารถในบางพื้นที่อาจปิดให้บริการชั่วคราว กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการเช่ารถ หรือติดต่อล่วงหน้าโดยตรงกับศูนย์บริการเช่ารถ”