สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์
พร้อมช่วยท่านสู่ทุกจุดหมายที่ต้องการ

ฝ่ายบริการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ จะรุดเข้าช่วยเหลือทันทีที่ท่านต้องการ พร้อมเชื่อมโยงทุกการเดินทางต่อเครื่องให้ท่านเมื่อบินไปกับสายการบินสมาชิกของพันธมิตรทั้ง 28 สายการบิน เพื่อให้ท่านและสัมภาระต่างๆ ไปถึงยังทุกจุดหมายที่ต้องการอย่างราบรื่นสะดวกสบาย

พบกันเร็วๆ นี้กับศูนย์การเชื่อมโยงอีกหลายแห่งที่จะเพิ่มมากขึ้นในปี 2562

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ staralliance.com/connection-service