รายการสะสมไมล์จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆ นี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ท่านจะได้รับไมล์สะสมมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเดินทางกับการบินไทย

การรับไมล์สะสม:

โบนัสไมล์ตามสถานภาพสมาชิก

สถานภาพสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่านมีผลทำให้ท่านได้รับไมล์สะสมเพิ่มมากขึ้น ตามราคาบัตรโดยสารที่สามารถสะสมไมล์ได้ จึงเป็นการดีเมื่อท่านพยายามเลื่อนสู่สถานภาพสมาชิกในระดับที่สูงขึ้น

บัตรแพลทินัม บัตรทอง บัตรเงิน
รับโบนัสไมล์เพิ่ม 20% รับโบนัสไมล์เพิ่ม 10% รับโบนัสไมล์เพิ่ม 5%

สำหรับท่านสมาชิกบัตรทอง เมื่อเดินทางกับการบินไทยระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายใดๆ ในยุโรป ด้วยชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ท่านจะได้รับโบนัสไมล์ตามสถานภาพสมาชิกสูงสุดถึง 889 ไมล์ นอกเหนือจากไมล์สะสมปกติที่ได้รับ ด้วยสถานภาพสมาชิกบัตรทอง การเดินทางด้วยบัตรโดยสารแบบไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ กับลอนดอน ด้วยชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ท่านจะได้รับไมล์สะสมทั้งสิ้น 19,562 ไมล์


รับไมล์สะสมเพิ่มขึ้นตามราคาบัตรโดยสารที่สามารถสะสมไมล์ได้

ไมล์สะสมที่ท่านจะได้รับเพิ่มขึ้นจากชั้นบริการขึ้นอยู่กับราคาบัตรโดยสารและรหัสชั้นโดยสารเมื่อเดินทางกับการบินไทย และ สายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ ไมล์สะสมที่ได้รับเพิ่มเติมเหล่านี้ จะสามารถนำมาใช้คำนวณการเลื่อนสถานภาพสมาชิก และการรักษาสถานภาพระดับบัตรแพลทินัม บัตรทอง และบัตรเงิน เมื่อเดินทางกับการบินไทย และสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์

ขั้นบริการ รหัสชั้นโดยสาร อัตราการสะสม
ไมล์ปัจจุบัน
การสะสมไมล์แบบใหม่บนเที่ยวบินการบินไทย
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป
ชั้นหนึ่ง F 150% 250%
A / P 150% 200%
ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ C / D 125% 150%
J / Z 125% 125%
ชั้นประหยัด Y / B 100% 110%

การใช้ไมล์สะสมแลกรางวัล:

การเปลี่ยนแปลงตารางแลกรางวัลบัตรโดยสารรูปแบบใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และท่านจะสามารถแลกรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น

รางวัลบัตรโดยสารทั้งหมดจะแบ่งตามโซนทางภูมิศาสตร์เพื่อให้สามารถแลกรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าท่านจะเดินทางกับการบินไทยหรือสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ จำนวนไมล์ที่ใช้แลกรางวัลสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว สำหรับการเดินทางแบบไป-กลับนั้น เพียงใช้จำนวนไมล์ที่กำหนดคูณสอง

สำหรับการเดินทางด้วยสายการบินไทยหรือไทยสมายล์ จะประกอบด้วย 2 ตารางรางวัล:

-รางวัลบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศ และรางวัลบัตรโดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยเป็นเส้นทางบินตรง

-รางวัลบัตรโดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยออกจาก / ไปยัง จุดหมายในประเทศอื่น ๆ ของการบินไทย โดยมีจุดต่อเครื่องบินที่กรุงเทพฯ

ตารางรางวัลทั้ง 2 ตารางนี้ให้รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนไมล์สะสมต่ำสุดที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางกับเครือข่ายการบินไทยและไทยสมายล์ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

สำหรับตารางรางวัลบัตรโดยสารเส้นทางบิน Beyond Bangkok: THAI และ สตาร์ อัลไลแอนซ์ใช้สำหรับการเดินทางที่มีหลายเที่ยวบินในเส้นทางระหว่างประเทศด้วยสายการบินไทย ไทยสมายล์ และสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ รางวัลบัตรโดยสารประเภทนี้สามารถสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสะดวกสบายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ท้ายนี้ ท่านสมาชิกสามารถแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินไทยและสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ตารางรางวัลที่เกี่ยวข้อง โดยจำนวนไมล์ที่ใช้สำหรับการแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารเป็นจำนวนไมล์ต่อหนึ่งเที่ยวบิน

ตารางรางวัลบัตรโดยสารในปัจจุบันยังคงสามารถใช้แลกรางวัลได้จนถึง 30 กันยายน 2562 และบัตรโดยสารรางวัลจะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตารางรางวัลใหม่และจำนวนไมล์ที่ใช้จะมีผลทันที อย่างไรก็ดีท่านจะสามารถได้รับไมล์สะสมเพิ่มขึ้นจากการเดินทางเช่นกัน

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรายการสะสมไมล์ คลิกที่ thaiairways.com/rop