สัมผัสความหลากสีสันแห่งเมืองมหานคร

เคยได้ยินคำถามแบบนี้ไหม กรุงเทพมหานคร คือ ศูนย์กลางของจักรวาลประเทศไทย? คำตอบ คือ ใช่... ประเทศไทยมีมากกว่าแสงแดด ทะเลและชายหาด ใช่หรือไม่? คำตอบ คือ ใช่แน่นอน เมืองรองของประเทศไทยเริ่มเติบโตเป็นเมืองใหญ่... เป็น “นคร” หรืออีกนัยหนึ่ง เป็น ซิตี้ มากขึ้น เล็งเห็นความสำคัญคนหนุ่มสาวและความเป็นสากลกว่าเดิม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่นต่างๆ และความหมายของคุณค่าของท้องถิ่นตน โดยแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์ และการนำเสนอความพิเศษให้กับผู้มาเยือน จุลสารฉบับนี้จึงคัดสรร 3 จังหวัดของไทย ที่เริ่มก้าวสู่การ “นคร” จากเหนือจรดใต้ มาให้ท่านได้สัมผัสเสน่ห์และสีสัน

เชียงราย อัญมณีแห่งล้านนา

เมืองเชียงรายตั้งอยู่ ณ จุดเหนือสุดของประเทศไทย มีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่าและลาว ในอดีตกาล เชียงรายเคยเป็นมหานครของของอาณาจักรล้านนา มรดกอันยิ่งใหญ่จากอดีตนี้หยั่งลึกความภาคภูมิใจตกทอดมายาวนาน และประเพณีและศิลปะแบบชาวพุทธได้นำพานครแห่งนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ที่เชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 3 แห่งที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทย

หนึ่ง คือ วัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นศาสนสถานที่รังสรรค์โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ แนวคิดทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบวัดนี้ฉีกแนวไม่เหมือนวัดทั่วไป เป็นแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัวของศิลปินผสมผสานกับแนวคิดคำสอนทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสวรรค์ นรก กรรม และบาป วัดร่องขุ่นเป็นสีขาวทั้งหมด แลดูเสมือนเป็นปฏิมากรรมหิมะที่ลอยนิ่งอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เขียวชอุ่มในเขตร้อน

จุดน่าเที่ยวแห่งที่ 2 คือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ซึ่งสร้างสรรค์โดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติที่ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว ที่นี่แตกต่างจากวัดร่องขุ่นอย่างสิ้นเชิงด้วยการใช้สีดำทาพิพิธภัณฑ์ทั้งหลัง พิพิธภัณฑ์บ้านดำนี้เป็นที่สะสมงานศิลปะที่งดงามแปลกตามากมาย

แห่งที่ 3 วัดร่องเสือเต้น โดยพระอุโบสถของวัดได้รับการออกแบบและสร้างอย่างงดงามด้วยเฉดสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะแบบไทยประยุกต์ ส่วนภายนอกวัดก็งดงามโดดเด่นด้วยองค์พระพุทธรูป, พญานาค, ครุฑ และสัตว์จากตำนานอื่นๆ ที่แปลกตา แตกต่างออกไปจากแนวคิดจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา ความงดงามอ่อนช้อยทั้งหมดที่ได้เห็นล้วนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนในทุกโสตสัมผัส

นอกเหนือจากความมีเอกลักษณ์ของวัดวาเหล่านี้ ยังมีศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา และหากท่านเข้ามาเดินเล่นในเมืองช่วงหนึ่งทุ่ม – สามทุ่ม แวะมาชมหอนาฬิกาเปลี่ยนสีพุทธศิลป์ อันเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมอีกจุดหนึ่ง ท่านจะได้ตื่นตากับแสงสีเสียงตระการตา โดยมีการเปลี่ยนสีหอนาฬิกาจากสีทองเป็นชมพูและสีเขียว พร้อมเสียงดนตรีบรรเลง

หลังความตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียง แวะเชียงรายไนท์บาซาร์เพื่อหาซื้องานหัตกรรมสินค้าพื้นเมืองต่างๆ จากหมู่บ้านต่างๆ อาทิ ภาพวาด ไม้แกะสลักและอื่นๆ จากฝีมือศิลปินพื้นบ้าน อีกทั้งยังมีอาหารในแนวสตรีทฟู้ด ซึ่งมีสารพันตั้งแต่ของทานเล่นจนถึงมื้ออาหารแบบจัดเต็มเพื่อให้ท่านอิ่มเอมกับประสบการณ์ที่ไนท์บาซาร์ยามค่ำคืน

เมืองเชียงรายยังเป็นจุดเดินทางไปท่องเที่ยวต่ออย่างสุดประทับใจยังป่าเขาที่อยู่รายรอบ รวมถึงภูชี้ฟ้า, อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง, ฟาร์มบุญรอด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรรวมถึงหมู่บ้านชาวเขา ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีความหลากหลายแตกต่างทั้งผลผลิตสดใหม่จากธรรมชาติ สินค้าหัตถกรรม ช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงวิถีความเป็นอยู่ของคนพื้นบ้านรวมถึงประเพณีต่างๆ

อุดรธานี...ประตูเชื่อมโยงทั่วอีสาน

เมืองอุดรธานีมิได้มีความสำคัญแค่เป็นประตูสู่ประเทศลาว แต่นับเป็นเมืองใหญ่และหลากสีสันที่เป็นศูนย์กลางหลักด้านการขนส่งและการพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครแห่งนี้เป็นที่รู้จักดีว่ามีแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง มีโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ที่ยังอยู่ในสภาพดี และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เชื่อมโยงกับศิลปะและเทคโนโลยี ปัจจุบันบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท คือ อีกสถานที่หนึ่ง อันเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและโบราณคดี ซึ่งท่านที่สนใจในเรื่องราวยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่ควรพลาด รวมถึงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สถานที่ที่รวบรวมมรดกด้านสถาปัตยกรรม และงานสะสมทางศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองอุดรธานี

ที่อุดรธานี...เริ่มต้นท่องเที่ยวแบบสบายๆ ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ท่านจะเพลินใจไปกับภาพผู้คนที่มาจ็อกกิ้งและมาปิกนิกเป็นครอบครัวแบบสบายๆ รอบหนองน้ำ ซึ่งมีเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงขนาดยักษ์ตั้งอยู่ และตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลืองลอยโดดเด่นอยู่กลางน้ำ กลายเป็นสัญลักษณ์ของหนองประจักษ์

จากนั้น มาแวะชมและช็อปผ้าไหมทอมือที่เป็นเอกลักษณ์ของอุดรธานี ที่เรียกกันว่า “ผ้าขิด” รูปแบบเป็นลายเหมือนรูปเพชร บ้านนาข่าคือศูนย์กลางของการทอผ้าไหมเลื่องชื่อนี้ ซึ่งท่านสามารถแวะไปชมฝีมือการทอผ้า และซื้อหาผ้าไหมขิดได้ทีนี่

มีกิจกรรมกลางแจ้งอีกหลายอย่างที่น่าสนใจแต่อยู่นอกเมือง รวมถึงที่อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองอุดรธานี เหมาะสำหรับการล่องแพ ตกปลา หรือล่องเรือ หรือจะไปเที่ยวที่ภูฝอยลม แหล่งท่องเที่ยวที่อุดมด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว่ป่าหลากหลายพันธุ์

ในยามค่ำคืน ที่อุดรธานีก็ไม่น้อยหน้าใครในเรื่องแสงสียามราตรี

ทั้งภัตตาคาร คาเฟ่ หรือบาร์ พร้อมให้บริการอาหารสไตล์อีสานที่ถึงรสถึงชาติในความ “เผ็ดและแซ่บ” ตามแบบฉบับอีสานแท้ รวมถึงความบันเทิงสดเพื่อความเพลิดเพลินชีวิตในเมืองยามค่ำคืน

สงขลา... มนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่หลอมรวม

ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา สงขลาเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของชาวจีน อินเดีย มาเลย์และไทย มรดกแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นี้ได้ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้เมืองสงขลาเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงและเป็นเสน่ห์ดึงดูดบรรดาผู้มาเยี่ยมเยือน

ที่น่าสนใจกว่านั้น สงขลายังเป็นเมืองแห่งน้ำ ด้วยความที่มีทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ทางตะวันตก และติดกับอ่าวไทยทางทิศตะวันออก ที่นี่จึงมีบรรยากาศผ่อนคลายและรื่นรมย์ในแบบของเมืองริมทะเลสาบที่มีกลิ่นอายเมืองใต้

ไม่ว่าจะในหรือนอกเมืองสงขลา มีจุดท่องเที่ยวให้สัมผัสมากมาย เช่นเกาะยอ...เกาะที่ใหญ่สุดในทะเลสาบสงขลา ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างแรม ขณะที่หาด

สมิหลาที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ก็น่าเดินเล่นเพลินใจ มีปฏิมากรรมรูปนางเงือกอยู่บนโขดหิน อันเป็นสัญลักษณ์ที่เลื่องชื่อของสงขลา

ในเขตเมืองเก่า ท่านจะได้สัมผัสอาคารต่างๆ ที่เก่าแก่ย้อนยุคไปถึงศตวรรษที่ 19 ซึ่งกลายเป็นแกลเลอรี่ต่างๆ ร้านรวงหลากหลาย รวมถึงร้านอาหารและคาเฟ่ ซึ่งในย่านนี้มีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็น “สตรีทอาร์ต” เหมาะกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ ยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ใจกลางย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสงขลา ซึ่งมีโบราณวัตถุสมัยอาณาจักรศรีวิชัยจัดแสดงอยู่ โดยสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกล้ำค่ากลางใจเมืองสงขลา

ท้ายที่สุด อย่าได้พลาดในการแวะหาดใหญ่ ซึ่งห่างจากสงขลาเพียง 30 ก.ม. ที่นี่คือศูนย์รวมการขนส่งและการพาณิชย์อันแสนคึกคักสำหรับภาคใต้ตอนล่างและมาเลเซีย หาดใหญ่นั้นค่อนข้างจะแตกต่างจากสงขลาซึ่งดูสุขสงบ แวะเยือนตลาดกิมหยงในย่านดาวน์ทาวน์ของหาดใหญ่ อันเป็นสวรรค์ของนักชอป ที่มีสารพันสิ่ง อาทิ ขนมของทานเล่นนำเข้าจากต่างประเทศ อาหารทะเลตากแห้ง และอีกมากมาย ไม่ว่าท่านจะท่องเที่ยวในรูปแบบไหน...ผ่อนคลายสบายๆ หรือรีบเร่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสนุกสนาน เมืองสงขลาตอบรับท่านได้ในทุกอารมณ์


มาสัมผัสเสน่ห์สีสันของเมืองน่าเที่ยวทั่วไทยกับการบินไทยและไทยสไมล์ สำรองการเดินทางได้แล้ววันนี้ที่ thaiairways.com และ thaismileair.com