รับไมล์สะสม 500 ไมล์ ทุก ๆ การซื้อบัตรกำนัล
Dusit Gift Card

มอบความสุขให้กับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยบัตรกำนัล Dusit Gift Card พร้อมรับไมล์สะสม 500 ไมล์ทันที ไม่ว่าจะเป็น Vacation card สำหรับห้องพักพร้อมอาหารเช้า ในราคาเริ่มต้นเพียง 4,500 บาท หรือ Cash card บัตรเงินสดราคาเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

กรุณาระบุหมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ในช่อง ‘ROP CODE’ ระหว่างขั้นตอนการซื้อบัตรกำนัลเพื่อรับไมล์สะสม

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2200 9898 หรือ อีเมล์: giftcard@dusit.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับบัตร Vacation Card และ E-Vacation Card

 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าผ่านทาง www.dusitgiftcard.com พร้อมระบุรหัสหลังบัตรกำนัล รหัสนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรกำนัลที่ท่านทำการสั่งซื้อ และการสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง โดยอาจมีการปิดรับการเข้าพักในบางวัน
 • โปรดแสดงบัตรกำนัลฉบับจริง หรือ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งานกับพนักงานโรงแรมเมื่อเข้าพัก หากท่านไม่แสดงบัตรกำนัล ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเข้าพักคืนแรกในอัตรา Dusit Best Available Rate
 • ในกรณีที่ไม่แสดงตัว หรือยกเลิกการเข้าพัก โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเข้าพักในอัตรา Dusit Best Available Rate จากบัตรเครดิตของลูกค้า ตามเงื่อนไขของโรงแรม
 • นโยบายการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก สามารถดูรายละเอียดและดำเนินการได้ผ่านทาง www.dusitgiftcard.com หรือติดต่อ Call Centre ก่อนถึงกำหนดวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน
 • บัตรกำนัลนี้สำหรับใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีบัตรกำนัลสูญหายทางโรงแรมไม่สามารถชดเชยมูลค่าคงเหลือในบัตรได้
 • บัตรกำนัล และ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันที่ออกบัตร โดยวันหมดอายุจะระบุไว้ที่ด้านหลังบัตร
 • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บบัตรเพื่อเป็นหลักฐานในการชำระค่าบริการ

สำหรับบัตรกำนัลเงินสด

 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด โปรดตรวจสอบข้อมูลโรงแรมและห้องอาหารที่เข้าร่วมรายการ กรุณาแจ้งความประสงค์จะใช้บัตรกำนัลแทนเงินสดแก่พนักงาน เมื่อเข้ามาใช้บริการ
 • บัตรกำนัลนี้สำหรับใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บัตรกำนัลนี้เปรียบเสมือนเงินสด กรณีบัตรชำรุด สูญหาย หรือถูกขโมย โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่ และไม่สามารถชดเชยมูลค่าคงเหลือในบัตรได้
 • บัตรกำนัลมีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันที่ออกบัตร โดยวันหมดอายุจะระบุไว้ที่ด้านหลังบัตร
 • ผู้ถือบัตรกำนัลต้องชำระค่าบริการส่วนเกินนอกเหนือจากมูลค่าของบัตรกำนัลเงินสด
 • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บบัตรเพื่อเป็นหลักฐานในการชำระค่าบริการ