รับดับเบิลไมล์ อัพเกรดห้องพัก และสิทธิพิเศษอื่น ๆ จาก
ชาเทรียม โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 รับดับเบิลไมล์ อัพเกรดห้องพักและสิทธิพิเศษอื่น ๆ เมื่อสำรองห้องพักในอัตราที่กำหนดกับโรงแรมในเครือชาเทรียม โฮเทลส์ แอนด์ เรซิเดนซ์ ที่ร่วมรายการต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ www.chatrium.com

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

 • รับดับเบิลไมล์
 • อภินันทนาการอัพเกรดเป็นห้องพักระดับถัดไปและเข้าพักก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. รวมถึงคืนห้องพักได้ช้ากว่าปกติถึงเวลา
  15.00 น.

สำรองห้องพักและข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ reservations.chrb@chatrium.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับการสำรองห้องพักและเข้าพักตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • อภินันทนาการอัพเกรดเป็นห้องพักระดับถัดไป สิทธิ์เข้าพักก่อนเวลาตั้งแต่ 10.00 น. และคืนห้องพักได้ช้ากว่าปกติได้ถึง 15.00 น. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อสำรองห้องพักแบบรวมอาหารเช้ากับทางโรงแรมโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมเท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำการเช็กอิน

เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม

 • รับดับเบิลไมล์
 • รับอภินันทนาการอัพเกรดห้องพักจาก Deluxe Suites (65 squm.) เป็น Super Deluxe Suite (80 sqm.) พร้อมอาหารเช้าและคืนห้องพักได้ช้ากว่าปกติถึงเวลา 15.00 น.
 • ฟรี Wifi

สำรองห้องพักและข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ reservations.es@chatrium.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับการสำรองห้องพักและเข้าพักตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • อภินันทนาการอัพเกรดห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อสำรองห้องพักแบบรวมอาหารเช้ากับทางโรงแรมโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมเท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำการเช็กอิน

โรงแรมชาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง

 • รับอภินันทนาการอัพเกรดห้องพักเป็นห้อง Deluxe Lake หรือ Pagoda View เมื่อเข้าพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืนขึ้นไป
 • รับอภินันทนาการอัพเกรดห้องพักเป็น Club Deluxe พร้อมสิทธิประโยชน์ เมื่อเข้าพักติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืนขึ้นไป
 • ฟรี Wifi

สำรองห้องพักและข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ rsvn.chry@chatrium.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับการสำรองห้องพักและเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อสำรองห้องพักแบบรวมอาหารเช้ากับทางโรงแรมโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมเท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำการเช็กอิน

โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

 • รับดับเบิลไมล์
 • ฟรี Wifi

สำรองห้องพักและข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ reservation.crst@chatrium.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับการสำรองห้องพักและเข้าพักตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมแบบรวมอาหารเช้าเท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ขณะทำการเช็กอิน