AGODA ฉลองปีใหม่ 2563 ด้วยข้อเสนอพิเศษมอบไมล์สะสมสูงสุดถึง 10,000 ไมล์!

เมื่อสำรองห้องพักโรงแรมกับ AGODA ผ่าน Agoda PointsMAX ท่านจะได้รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุดถึง 10,000 ไมล์! สนใจข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองห้องพักได้ทันทีที่ www.agoda.com/royalorchidplus


เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. หมายเลขสมาชิกของผู้ที่จะได้รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส จะต้องเป็นหมายเลขสมาชิกของผู้เข้าพัก (โดยดูจากชื่อผู้เข้าพักที่ระบุไว้)
  2. ราคาที่พักสำหรับการสำรองห้องพักกับ อโกด้า พอยต์แม็กซ์ อาจแตกต่างจากราคาการสำรองห้องพักปกติภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
  3. ราคาของการสำรองห้องพักกับ อโกด้า พอยต์แม็กซ์ ไม่สามารถแยกอัตราของไมล์สะสมและราคาออกจากกันได้
  4. เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองห้องพักจะมีผลบังคับใช้เมื่อสำรองห้องพักกับ อโกด้า พอยต์แม็กซ์
  5. ไมล์สะสมที่ท่านได้รับ ใช้สำหรับการแลกรางวัลกับ รอยัล ออร์คิด พลัส เท่านั้น โดยไม่สามารถนำไมล์สะสมที่ได้รับมาคำนวณการปรับสถานภาพสมาชิก
  6. ท่านไม่สามารถจัดการการสำรองห้องพักกับ อโกด้า พอยต์แม็กซ์ โดยผ่านเครื่องมือ Agoda self-service หรือผ่านฝ่ายบริการลูกค้าได้ เพื่อแก้ไขการสำรองห้องพักของท่าน ท่านจำเป็นต้องยกเลิกการสำรองห้องพักเดิม (ตามเงื่อนไขการยกเลิกการสำรองห้องพัก) และสำรองห้องพักใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ท่านยกเลิกการสำรองห้องพักท่านจะไม่ได้รับไมล์สะสม แม้ว่าจะมีเงื่อนไขการชำระเงินเมื่อยกเลิก
  7. ท่านไม่สามารถแลกไมล์เป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ข้อเสนอพิเศษนี้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
  8. การรับประกันราคาจากอโกด้าไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองห้องพักกับ อโกด้า พอยต์แม็กซ์
  9. ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมจาก อโกด้า และ รอยัล ออร์คิด พลัส
  10. กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ อโกด้า ถือเป็นที่สิ้นสุด

สำรองห้องพัก คลิกที่นี่