ข้อมูลอัพเดตสำหรับสิทธิประโยชน์ เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยสมายล์

รายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ปรับอัตราการสะสมไมล์และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่านจะได้รับเมื่อเดินทางกับทั้งสายการบินไทย และสายการบินไทยสมายล์ ให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อมีการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองสายการบิน

การรับไมล์สะสม

เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยสมายล์ ท่านจะได้รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ในอัตราเดียวกันกับเมื่อท่านเดินทางกับสายการบินไทย ในกรณีที่ท่านทำการสำรองที่นั่งเที่ยวบินที่มีรหัสชั้นโดยสารเดียวกัน โดยที่ไมล์สะสมจากไทยสมายล์ถือว่า เป็นไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) ที่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาระดับสถานภาพสมาชิกกับรายการสะสมไมล์ได้

สำหรับเที่ยวบินต่างๆ ที่มีระยะทางน้อยกว่า 500 ไมล์ สมาชิกบัตรแพลตินัมและบัตรทอง จะได้รับไมล์สะสม 500 ไมล์ ขณะที่สมาชิกบัตรเงินและบัตรเบสิกจะได้รับไมล์สะสม 200 ไมล์

ชั้นโดยสารของไทยสมายล์ รหัสชั้นโดยสาร รับไมล์สะสม
ไทยสมายล์ พลัส U 110%
ชั้นประหยัด Y / B 110%
M / H / Q 100%
T / K / S 75%
G 50%
V / W 25%

** รหัสชั้นโดยสารที่ไม่ได้รับไมล์สะสม: O, I, X, E, N, R, L

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต:

น้ำหนักสัมภาระที่ได้รับเพิ่มในทุกเที่ยวบินของไทยสมายล์นั้น ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ของระดับสถานภาพสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับเมื่อท่านเดินทางในเที่ยวบินการบินไทย นอกเหนือจากอัตราน้ำหนักสัมภาระมาตรฐานที่อนุญาตบนเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของไทยสมายล์แล้ว การกำหนดน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมพิเศษของแต่ละระดับสถานภาพสมาชิก มีรายละเอียดดังนี้

สมาชิกบัตรแพลทินัม +30 กก.     สมาชิกบัตรทอง +20 กก.     สมาชิกบัตรเงิน +10 กก.

สิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร

สมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน ได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองของไทยสมายล์ และห้องรับรองของการบินไทยเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินไทยสมายล์ในวันเดียวกัน