เที่ยวชมมนต์เสน่ห์แห่งจุดหมายริมน้ำของไทย

นับเวลาเป็นศตวรรษ สายน้ำเป็นเส้นชีวิตของประเทศไทย สายน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับสองฝั่งน้ำ แหล่งชลประทานสำคัญสำหรับการปลูกข้าว และเกษตรกรรมต่างๆ เป็นเส้นทางคมนาคมของผู้คนและขนส่งอาหาร รวมถึงการเป็นจุดกำเนิดของพิธีกรรมโบราณต่างๆ ทางวัฒนธรรมมากมาย ทุกวันนี้ สายน้ำต่างๆ ในประเทศไทย ยังมีบทบาทนั้นอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงการได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศมาสัมผัสที่เ มืองหลักและเมืองรองซึ่งสายน้ำต่างๆ ไหลผ่าน แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เหนือกาลเวลา และพักพิงในโรงแรมแนว บูติก รับประทานอาหารและเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างไม่ขาดสาย

กรุงเทพฯ กับความรื่นรมย์ของสาย
น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยาสะท้อนถึงมรดกและวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของภาคกลาง เป็นการบรรจบกันของ แม่น้ำ 4 สายที่มาจากทางเหนือ มีความยาวทั้งสิ้น 372 กิโลเมตร ไหลผ่านจังหวัดในภาค กลางรวม 10 จังหวัด ผ่านกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนลงสู่อ่าวไทย

บนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพฯ ซึ่งทอดยาวไหลคดเคี้ยวไปมา คือ โบราณสถานที่ เปี่ยมคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นวัดโบราณต่างๆ พระบรมมหาราช วัง และวังเจ้านายโบราณต่างๆ รวมถึงบรรดาโรงแรมและเรสซิเด้นซ์อันงามหรู มีชื่อเสียง ระดับโลกที่ผุดขึ้นริมน้ำให้เห็นเป็นระยะ

พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ วัดพระ แก้วมรกต และวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ถือว่าเป็นมหาสถาน 3 แห่งที่โดดเด่น ที่สุดของกรุงเทพฯ อีกสถานที่หนึ่ง ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวัง นั่นคือ วัดโพธิ์ ซึ่ง ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดอันดับสามของเมืองไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง เรียนรู้ศาสตร์แห่งการนวดแผนโบราณตามตำรับไทยที่แท้จริง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีผ่อนคลาย ที่ดีเยี่ยมระหว่างการท่องเที่ยวของท่าน

ลำน้ำลำคลองต่างๆ ที่แยกสายมาออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานำไปสู่ชุมชนต่างๆ มากมาย ซึ่งยังอาศัยสายน้ำในการคมนาคม ชุมชนเหล่านี้แนบแน่นอยู่กับประเพณีไทยและวิถีชีวิตริมน้ำ จวบจนทุกวันนี้ ท่านต้องแวะชมตลาดน้ำตลิ่งชัน มิวเซียมสยาม ออร์คิด ฟาร์ม ซึ่งล้วนแต่ เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยเรือหางยาวต่อไปยังจุดต่างๆ ที่อยู่ ใกล้เคียง

เมื่อเรื่อยไหลตามสายน้ำที่พาเราออกจากกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ก็จะถึงเกาะเกร็ด เกาะเล็กๆ ที่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ที่นี่เป็นถิ่นฐานของชาวมอญมานานเป็นศตวรรษ ซึ่งมีฝีมือโดดเด่นในการทำเครื่องปั้นดินเผา และความเชี่ยวชาญศิลปหัตกรรมนี้ยังตกทอดมารุ่นหลังอย่าง น่าสนใจยิ่ง ใต้ลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยา คือ บางกะเจ้า อีกหนึ่งเกาะซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ปอดสีเขียวของกรุงเทพฯ” ที่นี่เหมาะสำหรับการปั่นจักรยานชมวิว เลาะเลี้ยวไปตามหมู่ บ้านเล็กๆ และสัมผัสธรรมชาติ

ยามค่ำคืน ริมชายน้ำเจ้าพระยาก็จะยังมีสีสัน และคงความคึกคักหากแวะชมตลาดต่างๆ โดยเฉพาะ ปากคลองตลาด...ซึ่งขึ้นชื่อมายาวนานในความเป็นตลาดดอกไม้ เพราะดอกไม้สด จากทั่วไทยจะมารวมกันที่ปากคลองตลาด ซึ่งถือเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงไม่ควรพลาดที่จะมาเยื่ยมเยือน ในบริเวณนี้เอง ท่านจะได้สัมผัสกับแหล่งชอปปิงและ ความบันทิงใจตลอดริมฝั่งน้ำ อีกทั้งยังสามารถล่องเรือดินเนอร์บนเรือท่องเที่ยวบนแม่น้ำ เจ้าพระยาได้ในสนนราคาหลายระดับที่ท่านจะยิ้มได้

ในกรุงเทพฯ การท่องลำน้ำเจ้าพระยา ท่านคงไม่พ้นที่ต้องอาศัยเรือต่างๆ สำหรับการใช้เรือ โดยสารขนาดใหญ่ จะมีเวลาให้บริการและท่าขึ้นลงต่างๆ สำหรับรับและส่งผู้โดยสารทั้งชาว ไทยและต่างประเทศ บางทีท่านอาจใช้บริการทัวร์แบบ Hop-On & Hop-Off ที่สามารถเลือก แวะสถานที่เที่ยวต้องการ หรือแบบเหมาลำเรือหางยาว หรือเรือท่องเที่ยวทันสมัยก็สามารถ เลือกได้

หากท่านมาเยือนกรุงเทพฯ เผื่อเวลาไว้ดื่มด่ำกับสายน้ำเจ้าพระยาที่ยังคงเป็นหัวใจของ กรุงเทพมหานคร ซึ่งรัดร้อยด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีไทย อย่างไม่เสื่อมคลาย แม้กรุงเทพฯ วันนี้กำลังเปลี่ยนสู่วิถีนวัตกรรมในทุกทาง

เมืองสมุทรสงคราม...ประตูสู่อ่าวไทย

เมืองสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ด้านใต้ ราว 70 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนสองฝั่ง ของลำน้ำแม่กลอง ที่ไหลเรื่อยผ่านปากแม่น้ำลงสู่อ่าวไทย ที่นี่มีสารพันสิ่งที่เพลินตาเพลิน ใจเหมาะจะเป็นวันท่องเที่ยวอย่างมีสีสัน วิธีมาเมืองสมุทรสงครามที่ดีที่สุดคือการมาด้วย รถไฟ โดยขึ้นรถไฟสายมหาชัย ขึ้นจากสถานีวงเวียนใหญ่ ซึ่งอยู่ด้านฝั่งธนบุรี รถไฟสาย นี้จะพาท่านตรงดิ่งสู่เมือง โดยผ่านจะภาพตื่นตาตื่นใจของตลาดสดแม่กลอง ริมทางรถไฟ ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าจะตั้งแผงกางร่มสองข้างทางรถไฟ เมื่อได้ยินเสียงหวูดสัญญาณรถไฟที่ กำลังเคลื่อนมาถึง ก็จะรีบเก็บของและหุบร่มอย่างรวดเร็ว เมื่อรถไฟผ่านแล้ว ทุกอย่างก็ จะกลับสู่สภาพเดิม ตลาดที่ชวนสนเท่ห์ไจไม่มีที่ใดเหมือนนี้ได้รับการขนานนามว่า ตลาดร่มหุบ ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองสมุทรสงคราม

ในเมืองเล็กๆ แต่มีสีสันนี้ ท่านจะได้สัมผัสตลาดน้ำอย่างน้อย 5 ตลาด อาทิ ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำดอนมโนรา ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดน้ำบางนกแขวก ซึ่งตลาดน้ำบาง แห่งมีอยุ่เก่าแก่กว่า 100 ปี ตลาดน้ำยอดนิยมที่สุดได้แก่ตลาดน้ำอัมพวา ซึ่งคลาคร่ำด้วย เรือพายบรรทุกสินค้ามาขายทั้งของกินของใช้สารพัด อาทิ ผักผลไม้สด ดอกไม้ ขนม ของฝาก ของที่ระลึก อาหารต่างๆ ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด ปรุงและเสิร์ฟจากเรือ

จุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวคือ ดอนหอยหลอด ซึ่งตั้ง ชื่อตามพื้นที่แห่งนี้ที่พบหอยหลอดมากมาย ดอนหอยหลอดนี้มีลักษณะเป็นสันดอนที่เกิด จากการตกตะกอนของดินปนทรายที่ปากแม่น้ำแม่กลอง สำหรับท่านที่สนใจประวัติศาสตร์ การท่องเมืองสมุทรสงครามครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์ หากไม่แวะวัดบางกุ้ง วัดโบราณนับเป็น หนึ่งในความเป็น “Unseen Thailand” ที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เพราะวัดนี้มีต้นไทร ปกคลุมรอบอุโบสถ และที่น่าสนใจ ในอดีต พื้นที่บางกุ้งแห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิรบระหว่างไทย กับพม่าที่สำคัญในช่วงปีพ.ศ. 2310...

เมืองตราด...เสน่ห์แห่งอัญมณี
สุดตะวันออก

ตราด...เมืองชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทย...สุดแผ่นดินไทยในภาคตะวันออก และติดพรมแดนกัมพูชา ด้วยผืนป่าที่ยังคงความเป็นธรรมชาติใกล้ชายแดนและหมู่เกาะที่สวยบริสุทธิ์ตาม ชายฝั่ง ทำให้ตราดเป็นดินแดนแห่งการผ่อนคลายอย่างสุขสงบสมบูรณ์แบบ ที่ผสมผสาน กับประสบการณ์สนุกสนานที่มากับผืนทราย สายน้ำและแสงแดดอย่างลงตัว

เกาะช้าง...เกาะใหญ่อันดับที่สองของไทย อุดมด้วยป่าเขา น้ำตกที่สวยพิสุทธิ์ อ่าวกว้างสุด สายตา และแนวปะการังที่สวยงาม ที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และมีที่พักหลายแบบให้เลือก อีกทั้งยังเหมาะสำหรับกิจกรรมดำน้ำไม่ว่าจะแบบน้ำตื้นหรือน้ำลึก และการขี่ช้างบนชายหาด

เกาะช้างยังเป็นศูนย์กลางของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และเป็นจุดเชื่อมต่อในการท่องเกาะ สวยงามน้อยใหญ่ที่อยู่รายรอบ สนุกเต็มอิ่มกับทะเลสวยใส เข้าถึงความสุขรื่นรมย์อย่าง แท้จริง

เกาะกูด...ที่นี่เป็นเกาะเล็กๆ ที่มากด้วยเสน่ห์ ท่านสามารถเลือกที่พักตากอากาศได้ไม่ว่าจะเป็น แบบหรูหรา หรือบังกะโลแบบเรียบง่าย แล้วแวะมาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านประมงอ่าวสลัด สัมผัส วิถีชีวิตชาวเล และรับประทานอาหารทะเลที่ได้มาสดๆ จากทะเลที่นี่

เกาะหมากและเกาะขามก็เป็นเกาะเล็กๆ ที่น่าเที่ยวชม ไม่ว่าจะอยู่พักช่วงสั้นๆ หรืออยู่ยาว โดยเฉพาะเกาะขามนี้ มีความโดดเด่นด้วยหาดทรายดำ ที่แหลมงอบ ซึ่งเป็นหาดทรายดำหนึ่ง ในห้าแห่งของโลก ซึ่งแตกต่างจากหาดทรายขาวทั่วไปในเขตอ่าวไทยบินไปกับการบินไทย และไทยสมายล์ เพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งจุดหมายริมน้ำในประเทศไทย ทั้งที่เป็นเสน่ห์สวยของแม่น้ำ และความงามบริสุทธิ์ในบรรดาหมู่เกาะเขตร้อนของไทย สำรองการเดินทางได้ทันที คลิก thaiairways.com และ thaismileair.com